Leave a comment


Bizim təqdim etdiyimiz xidmətlərdən biri – mühasibat uçotunun aparlmasıdır. Sirr deyil ki, bu – kifayət qədər mürəkkəb prosesdir. Lakin, bizim üçün bu, çətinlik kəsb etməyən bir məsələdir – böyük təcrübə və ciddi professional hazırlıq öz işini görməkdədir və biz təqdim etdiyimiz xidmətlərin keyfiyyətinə və məsuliyyətli yanaşmaya təminat veririrk.
Adət üzrə «mühasibat uçotu» adlandırılan bu fəaliyyət sektorunun mahiyyətcə nə olmasını aydınlaşdırmaq üçün, bu anlayışa daxil olan xidmətlər məcmusuna nələrin aid edilməsinə toxunmaq yerinə düşərdi. Beləliklə, mühasibat uçotu nələri ehtiva edir?

•    Mühasibat uçotu sisteminin təşkili
Biz, Sizin müəssisədə mühasibatın aparılması prosesini tərtib edə və rahatlaşdıra bilərik; ştatlı mütəxəssislərin tədrisini keçirə bilərik və Sizi maraqlandıran hər hansı bir məsələ üzrə müfəssəl məsləhətlər verə bilərik.

•    Anbar uçotu
Sizdə anbar varsa, biz burada materialların və əmtəələrin düzgün uçotunu təşkil edə bilərik. Belə olan halda, Siz istənilən vaxt maddi-əmtəə qiymətlilərinin həqiqi vəziyyəti və dövriyyəsi barədə dəqiq məlumat əldə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, biz anbar inventarlaşmasını hazırlaya və həyata keçirə bilərik.

•    Banklarla iş
Banklarla yorucu və vaxtalan ünsiyyəti də biz öz üzərimizə götürə bilərik. Siz ödəniş tapşırıqlarının tərtibatını, bank çıxarışlarının çeşidlənməsini və saxlanmasını, eləcə də, cari hesab üzrə bütün zəruri sənədlərin hazırlanmasını bizə etibar edə bilərsniz.

•    Hesabatların verilməsi
Mühasibat uçotunun aparılması prosesi, mütləq mühasibat hesabatlarının və bəyannaməsinin hazırlanmasını nəzərdə tutur. Biz bu işlərin hamısını tez və keyfiyyətli, işə məsuliyyətli yanaşmaqla həyata keçirə bilərik.
Bizə mühasibat uçotunun aparılmasını bizə etibar edərək, siz özünüzü lazımsız problemlərdən qurtarmış olursunuz. O cümlədən, əlavə iş yerləri açmaq və təşkilati texnika tədarük etmək, arayış sistemlərinin və seminarların təşkilini maliyyələşdirmək zərurətindən qurtarmış olursunuz. Hərə daha yaxşı bacardığı işlə məşğul olsa yaxşıdır. Bizdə məhz mühasibat uçotunun aparılması yaxşı alınır. Bəs Sizdə?

Advertisements

Posted 17/12/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi


Posted 04/10/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi


http://muhasibat.com/?attachment_id=1038#main

Posted 20/09/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi


Posted 12/09/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi

muhasibat@inbox.ru


Y.AMİN SERVİS MMC   SİZƏ

AŞAĞIDAKI XİDMƏTLƏRİ TƏKLİF EDİR:

 

Müəssisənin mühasibat və vergi işinin təşkil edilməsi, vergi və mühasibat uçotunun aparılması;

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı məsləhətlər;

Hüquqi (kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri) və fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarların) qeydiyyatı;

Səyyar vergi yoxlamasına hazırlıq (sənədlərin qaydaya salınması, vergi orqanları ilə ünsiyyətin qurulması və.s.) və yoxlama prosesində vergi ödəyicisinə müxtəlif məsləhətlərin verilməsi;

Kameral vergi yoxlaması nəticəsində əlavə hesablanmış vergilərin araşdırılması;

Xronometraj metodu ilə müşahidənin aparılması ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;

Audit yoxlamasının keçirilməsi və rəyin verilməsi;

Mühasibat uçotunun vergi qanunvericiliyinə uyğun qurulmasının yoxlanılması və tövsiyyələrin verilməsi;

Dövlət orqanlarına göndərilməli olan hesabatların (vergi, mühasibat və digər.) tərtib edilməsi və təqdim olunması;

Vergi orqanlarından daxil olan məktub, bildiriş və operativ nəzarət tədbirləri zamanı tərtib olunmuş aktlar və çıxarılmış qərarlarla bağlı araşdırmanın aparılması və müvafiq izahatların veriməsi;

Vergi ödəyicilərinə qarşı açılmış vergi cinayətləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;

Yaranmış vergi borclarının araşdırılması və məsləhətlərin verilməsi;

Biznes planın tərtib edilməsi;

http://www.muhasibat.com

muhasibat@inbox.ru

Baku, Azerbaijan   ISTINADLAR

Mob: 055 3090565

Posted 08/09/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi

muhasibat@inbox.ru


Y.AMİN SERVİS MMC   SİZƏ

AŞAĞIDAKI XİDMƏTLƏRİ TƏKLİF EDİR:

 

Müəssisənin mühasibat və vergi işinin təşkil edilməsi, vergi və mühasibat uçotunun aparılması;

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı məsləhətlər;

Hüquqi (kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri) və fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarların) qeydiyyatı;

Səyyar vergi yoxlamasına hazırlıq (sənədlərin qaydaya salınması, vergi orqanları ilə ünsiyyətin qurulması və.s.) və yoxlama prosesində vergi ödəyicisinə müxtəlif məsləhətlərin verilməsi;

Kameral vergi yoxlaması nəticəsində əlavə hesablanmış vergilərin araşdırılması;

Xronometraj metodu ilə müşahidənin aparılması ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;

Audit yoxlamasının keçirilməsi və rəyin verilməsi;

Mühasibat uçotunun vergi qanunvericiliyinə uyğun qurulmasının yoxlanılması və tövsiyyələrin verilməsi;

Dövlət orqanlarına göndərilməli olan hesabatların (vergi, mühasibat və digər.) tərtib edilməsi və təqdim olunması;

Vergi orqanlarından daxil olan məktub, bildiriş və operativ nəzarət tədbirləri zamanı tərtib olunmuş aktlar və çıxarılmış qərarlarla bağlı araşdırmanın aparılması və müvafiq izahatların veriməsi;

Vergi ödəyicilərinə qarşı açılmış vergi cinayətləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;

Yaranmış vergi borclarının araşdırılması və məsləhətlərin verilməsi;

Biznes planın tərtib edilməsi;

 

 

http://www.muhasibat.com

muhasibat@inbox.ru

Baku, Azerbaijan   ISTINADLAR

Mob: 055 3090565

 

Posted 08/09/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi

muhasibat@inbox.ru


Y.AMİN SERVİS MMC   SİZƏ

AŞAĞIDAKI XİDMƏTLƏRİ TƏKLİF EDİR:

 

Müəssisənin mühasibat və vergi işinin təşkil edilməsi, vergi və mühasibat uçotunun aparılması;

Vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı məsləhətlər;

Hüquqi (kommersiya və qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri) və fiziki şəxslərin (fərdi sahibkarların) qeydiyyatı;

Səyyar vergi yoxlamasına hazırlıq (sənədlərin qaydaya salınması, vergi orqanları ilə ünsiyyətin qurulması və.s.) və yoxlama prosesində vergi ödəyicisinə müxtəlif məsləhətlərin verilməsi;

Kameral vergi yoxlaması nəticəsində əlavə hesablanmış vergilərin araşdırılması;

Xronometraj metodu ilə müşahidənin aparılması ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;

Audit yoxlamasının keçirilməsi və rəyin verilməsi;

Mühasibat uçotunun vergi qanunvericiliyinə uyğun qurulmasının yoxlanılması və tövsiyyələrin verilməsi;

Dövlət orqanlarına göndərilməli olan hesabatların (vergi, mühasibat və digər.) tərtib edilməsi və təqdim olunması;

Vergi orqanlarından daxil olan məktub, bildiriş və operativ nəzarət tədbirləri zamanı tərtib olunmuş aktlar və çıxarılmış qərarlarla bağlı araşdırmanın aparılması və müvafiq izahatların veriməsi;

Vergi ödəyicilərinə qarşı açılmış vergi cinayətləri ilə bağlı məsləhətlərin verilməsi;

Yaranmış vergi borclarının araşdırılması və məsləhətlərin verilməsi;

Biznes planın tərtib edilməsi;

 

 

http://www.muhasibat.com

muhasibat@inbox.ru

Baku, Azerbaijan   ISTINADLAR

Mob: 055 3090565

 

Posted 08/09/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi

muhasibat@inbox.ru


Image

Posted 08/09/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi

bosh   Leave a comment


Posted 18/08/2012 by muhasibat in Əmək Məcəlləsi

%d bloqqer bunu bəyənir: