Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin adı və ödəniş dərəcələri diapazonu


 

Sıra

-si

                                                        Vəzifələr Dərəcəlrdiapazonu

Səhifə

1

2

3

4

                                                                     I. Rəhbərlər            

1.

İdarə, təşkilat, müəssisə rəhbəri

10-18

6

    2. Baş mütəxəssislər:Baş  iqtisadçı

Baş  mühəndisBaş  texnoloq

Baş  mexanik

Baş konstruktor Baş  mühasib

13-17

7

8

9 10 1012

3.

Menecer (baş menecer də daxil olmaqla)

13-16

13

4.

Şöbə rəisi (müdiri) əsas şöbə köməkçi şöbə

11-14 10-13

14

5.

Sex rəisi

11-14

16

6.

Sahə (növbə) rəisi

7-12

17

7.

İş icraçısı (böyük iş icraçısı da daxil edilməklə)

8-11

18

8.

Sahə ustası, usta (böyük usta da daxil edilməklə)

6-11

19

9.

Təsərrüfat şöbəsinin rəisi

7-8

21

10.

Dəftərxana müdiri

4-6

22

11.

Anbar müdiri, kirayə məntəqəsinin müdiri

4-6

23

12.

Arxiv müdiri

4-5

24

13.

Ekspedisiya müdiri

4-5

25

14.

Mətnlərin kompüter (makina) yığımı bürosunun müdiri

4-5

25

15.

Surətçıxarma, çoxaltma bürosunun müdiri

4-5

26

16.

Təsərrüfat müdiri

4-5

27

17.

Fotolaboratoriya müdiri

4-5

27

18.

Buraxılış bürosunun müdiri

3-4

28

19.

Mühafizə kamerasının müdiri

3-4

29

II. Mütəxəssislər

1.

Konstruktor

6-13

30

2.

Texnoloq

6-13

31

3.

Mühəndis-proqramlaşdırıcı

6-13

33

4.

Elektronçu

6-13

34

5.

Rəssam-konstruktor (dizayner)

6-13

35

6.

Rəssam

6-13

37

7.

Memar

6-13

38

8.

Referent

8-9

39

9.

Mühasib-təftişçi

7-11

40

1

3 4

10.

Mühəndis (müxtəlif ixtisaslardan və adlardan olan mühəndislər) 6-11 41

11.

İqtisadçı (müxtəlif ixtisaslardan və adlardan olan iqtisadçılar) 6-11 42

12.

Əmtəəşünas 6-11 44

13.

Riyaziyyatçı 6-11 45

14.

Psixoloq 6-11 46

15.

Sosioloq 6-11 47

16.

Fizioloq 6-11 48

17.

Tərcüməçi 6-11 49

18.

Tərcüməçi-daktiloloq 6-11 50

19.

Hüquq-məsləhətçisi 6-11 50

20.

Redaktor 6-11 52

21.

Mühasib 5-11 53

22.

Kadrlar üzrə mütəxəssis 6-8 54

23.

Texnik (böyük texnik də daxil edilməklə bütün ixtisaslardan və adlardan olan texnıklər) 4-8 55

24.

Müfəttiş (böyük müfəttiş də daxil olmaqla) 4-5 57

25.

Laborant(böyük laborant da daxil olmaqla) 4-5 58

26.

Dispetçer; əlaqələndirici (böyük də daxil olmaqla) 4-5 58

III. Texniki icraçılar (digər qulluqçular)

1.

Kompüter operatoru 6-8 60

2

Stenoqrafçı 4-6 61

3.

Statistik 4-5 62

4.

Katib-stenoqrafçı 4-5 62

5.

İnkassator (böyük inkassator da daxil olmaqla) 4-5 63

6.

Sığorta agenti 4-5 64

7.

Xəzinədar (böyük xəzinədar da daxil olmaqla) 3-4 65

8.

Arxivçi 3-4 65

9.

Yüklərin daşınması üzrə ekspeditor 3-4 66

10.

Makinaçı 3-5 66

11.

Hesabdar 3 67

12.

Çertyojçu 3 67

13.

Katib 3 68

14.

Katib-makinaçı 3 69

15.

Kargüzar 3 69

16.

Agent 3 70

17.

Uçotçu 2 70

18.

Naryadçı 2 71

19.

Tabelçi 2 72

20.

Ekspeditor 2 72

21.

Buraxılış bürosunun növbətçisi 2 72

22.

Texniki sənədlərin surətini çıxaran 2 73
Advertisements

12/12/2013 tarixində, saat muhasibat-də əlavə olunmuşdur

%d bloqqer bunu bəyənir: